Opmaak van uw periodieke rapportages en jaarverslagen

Op basis van de dagelijkse administratieve werkzaamheden maken wij desgewenst periodieke rapportages op die na afloop van het jaar uitmonden in een jaarrapportage. Op basis van deze rapportages kunnen wij in samenspraak met u tijdig inspelen op ontwikkelingen binnen uw onderneming. Dit kan zowel gelegen zijn op financieel als op fiscaal gebied.

Na afloop van het boekjaar maken wij op basis van de financiƫle administratie en de overige van belang zijnde informatie uw jaarrapport op. Dit rapport geeft u inzicht in de toe- danwel afname van het vermogen binnen de onderneming gedurende het laatste boekjaar en geeft het resultaat weer van het laatste boekjaar.


Financial Services Bedrijfsweg 7 3481 MG Harmelen T: +31(0)348 - 443 130 info@rsfinance.nl