Het voeren van uw loonadministratie

Wij kunnen voor u de gehele loonadministratie verzorgen. Wij zorgen tevens dat de voor u geldende CAO juist wordt toegepast. Periodiek verzorgen wij de aangifte loonbelasting en maandelijks of vierwekelijks verzorgen wij de loonberekeningen en mailen dan wel verzenden wij de loonslips voor uw medewerkers. Ter afsluiting van het loonjaar verzorgen wij de jaaropgaven voor de medewerkers en de jaaropgaven voor het UWV en de belastingdienst.
Desgewenst kunnen wij u ook van dienst zijn bij het opstellen van de arbeidsovereenkomsten. Hiertoe huren wij in voorkomende gevallen de kennis in van een specialist in arbeidsrecht, deze kan u en ons tevens van dienst zijn op andere gebieden in het arbeidsrecht.

Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het maken van kostprijsberekeningen voor personeel. Wij ondersteunen u in voorkomende gevallen bij de contacten met uw Arbodienst, deze verantwoordelijkheid dient u echter ook zelf ter hand te nemen.


Financial Services Bedrijfsweg 7 3481 MG Harmelen T: +31(0)348 - 443 130 info@rsfinance.nl